PVcomBank báo lãi 88,8 tỷ đồng năm 2017


Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018, định hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị (HĐQT); Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018; Báo cáo tình hình triển khai Đề án tái cơ cấu 2016-2020; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 cùng các nội dung liên quan đến công tác tổ chức, điều hành và quản trị ngân hàng.


Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngân hàng PVcomBank

Khép lại năm 2017, PVcomBank tiếp tục có sự tăng trưởng khả quan, hoàn thành các mục tiêu tài chính quan trọng. Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Hoàng Nam - Tổng giám đốc PVcomBank cho biết, doanh thu năm 2017 của toàn ngân hàng đạt 8.021 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 88,8 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch Đại hội cổ đông thông qua. Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục được kiểm soát ở mức cho phép 1,28%. Năm 2018, tình hình kinh tế vĩ mô được dự báo có những dấu hiệu khả quan nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức. Theo tinh thần đó, Đại hội nhất trí thông qua định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2018 gắn với mục tiêu phát triển bền vững, an toàn, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ trọng tâm trong Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020. Cũng tại Đại hội, các cổ đông đã bỏ phiếu bầu và thông qua cơ cấu nhân sự Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018-2023 với 7 Thành viên HĐQT gồm ông Nguyễn Đình Lâm, ông Nguyễn Khuyến Nguồn, ông Trịnh Hữu Hiền, ông Đoàn Minh Mẫn, ông Nguyễn Hoàng Nam, ông Lê Anh Văn, ông Ngô Ngọc Quang cùng 4 Thành viên BKS gồm ông Triệu Văn Nghị, ông Đào Văn Chung, bà Phạm Thu Thủy, bà Nguyễn Thị Hương Nga. Về cơ cấu Hội đồng quản trị, ngoại trừ thành viên độc lập ông Lê Anh Văn được bầu mới (thay cho ông Võ Trọng Thuỷ), thì 6 cái tên còn lại đều là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ trước.

TIN TỨC