Trưa cười: Tại sao con đực có bờm


Mời quý vị và độc giả cùng thư giãn trong giờ nghỉ trưa với mẩu truyện cười: Tại sao con đực có bờm.

 
- Đố em con nào con đực, con nào con cái? - Con đực là con có bờm. - Thế tại sao con đực có bờm mà con cái không có bờm? - …? - Con đực có bờm là để cho vợ nó túm tóc đấy.

TIN TỨC