Thu hồi lô sản phẩm thực phẩm Pure Vina Noni Ball vi phạm


Mẫu sản phẩm 100% Pure Vina Noni Ball, lô hàng sản xuất ngày 30/6/2018, hạn sử dụng 30/6/2020 có kết quả kiểm nghiệm không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố.

  Thanh tra Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 158/QĐ-BYT xử phạt hành chính đối với Chi nhánh Công ty TNHH MTV TMDV Sản xuất Việt Nam House Cente tại Đà Nẵng do vi phạm quy định về lĩnh vực an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm.


Viên thực phẩm chức năng được làm từ quả nhàu.

Theo quyết định xử phạt của Thanh tra Bộ Y tế, Chi nhánh Công ty TNHH MTV TMDV Sản xuất Việt Nam House Cente bị xử phạt hơn 46,2 triệu đồng do đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Không bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định. Hành vi này vi phạm quy định tại điểm c, Khoản 2, Điều 13 Nghị định số 178/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, công ty còn sản xuất thực phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe 100% Pure Vina Noni Ball (lô hàng sản xuất ngày 30/6/2018, hạn sử dụng 30/6/2020) có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng, vi phạm điểm a, Khoản 1, Điều 17, Nghị định số 119/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm. Lý do thu hồi là mẫu sản phẩm trên có kết quả kiểm nghiệm không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng về các chỉ tiêu: hàm lượng Baccillus Cereus và chỉ tiêu tổng số vi sinh vật hiếu khí. Cùng với quyết định xử phạt hành chính Thanh tra Bộ Y tế cũng ban hành quyết định thu hồi sản phẩm thực phẩm Pure Vina Noni Ball Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu trong vòng 10 ngày, Công ty TNHH MTV TMDV Sản xuất Việt Nam House Cente phải có trách nhiệm thu hồi lô sản phẩm vi phạm, đồng thời báo cáo với Thanh tra Bộ Y tế và Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế).

Nam Anh (Theo doisongphapluat)

TIN TỨC