Quảng Ninh: Chậm quyết toán công trình đã hoàn thành, hàng loạt đơn vị bị phê bình


Dù các công trình đã hoàn thành từ 12 tháng trở trước, nhưng nhiều đơn vị vẫn chưa làm thủ tục quyết toán. Các đơn vị này đã bị tỉnh Quảng Ninh phê bình.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản số 2084/UBND-XD4 phê bình các đơn vị vi phạm thời hạn quyết toán các dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh này. Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh phê bình 4 đơn vị chậm quyết toán các dự án từ 12 tháng trở lên đối với 8 dự án: thứ nhất, ban quản lý Khu kinh tế chậm quyết toán trên 12 tháng đối với dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường xuyên đảo Minh Châu – Quan Lạn.


Đường xuyên đảo Minh Châu - Quan Lạn

Thứ 2, UBND thị xã Đông Triều chậm quyết toán trên 24 tháng đối với dự án hệ thống kỹ thuật khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh. Thứ 3, UBND TP.Móng Cái chậm quyết toán trên 24 tháng đối với 5 dự án quy hoạch sử dụng đất xã Hải Đông, Hải Tiến, Hải Hòa, Hải Yên, Trà Cổ, Ninh Dương; quy hoạch khu đô thị phi thuế quan số 2 phường Hải Hòa; quy hoạch điều chỉnh xây dựng thành phố Móng Cái đến năm 2025 tầm nhìn ngoài 2025; nuôi cá rô phi đơn tính xã Vạn Ninh. Thứ 4, công ty CP Nước sạch Quảng Ninh chậm quyết toán trên 12 tháng đối với dự án mở rộng hệ thống cấp nước TP.Uông Bí. UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Trưởng BQL Khu kinh tế, Chủ tịch UBND TP.Móng Cái, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều, Giám đốc công ty CP Nước sạch Quảng Ninh trực tiếp chỉ đạo công tác quyết toán đối với 8 dự án trên; kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan. Ngoài ra, các đơn vị phải rà soát danh sách các nhà thầu tham gia dự án chưa thực hiện đúng quy định trong việc lập hồ sơ quyết toán để công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng; nộp kết quả về sở Tài chính trước ngày 15/4/2018; gửi danh sách các nhà thầu vi phạm thời gian quyết toán về sở Kế hoạch Đầu tư để tổng hợp, tham mưu đề xuất UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định việc không cho phép các nhà thầu này tham gia thực hiện các dự án có sử dụng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh Quảng Ninh cũng chỉ đạo sở Kế hoạch Đầu tư không tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bố trí vốn cho các đơn vị chậm quyết toán các dự án hoàn thành từ 12 tháng trở lên.

TIN TỨC