Phó Thủ tướng yêu cầu xác định trách nhiệm người đứng đầu Hải quan Hải Phòng


Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo thành lập Tổ công tác liên ngành điều tra để kiểm tra, làm rõ tiêu cực tại Hải quan Hải Phòng.


Vụ tiêu cực tại Hải quan Hải Phòng khiến dư luận bức xúc. Nguồn ảnh: Internet.

Ngày 15/5, Văn phòng Chính phủ vừa phát đi thông báo chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về việc thành lập Tổ công tác liên ngành điều tra để kiểm tra, làm rõ tiêu cực tại Hải quan Hải Phòng. Theo đó, Văn bản chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình gửi bộ Tài chính, bộ Nội vụ và Thanh tra Chính phủ với yêu cầu: Giao bộ Nội vụ thành lập Tổ công tác liên ngành với sự tham gia của bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan có liên quan để kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh của báo Tiền phong, báo Lao động và doanh nghiệp về một số vụ việc tiêu cực xảy ra tại cục Hải quan Hải Phòng, xác định trách nhiệm của người đứng đầu cục Hải quan Hải Phòng và các đơn vị có liên quan, báo cáo, đề xuất biện pháp xử lý lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/7/2018. Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với việc xây dựng cơ chế kiểm soát việc thực thi công vụ của công chức hải quan, nhất là trong kiểm tra thực tế hàng hoá, kiểm tra sau thông quan để phòng chống lạm quyền, tiêu cực, tham nhũng. Khẩn trương hoàn thiện hệ thống camera giám sát hoạt động của cán bộ, công chức hải quan (trừ một số hoạt động bí mật theo quy định của pháp luật), để công khai tại trụ sở bộ Tài chính, tổng cục Hải quan và các cơ quan, đơn vị có liên quan, bảo đảm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật. Xây dựng cơ chế luân chuyển cán bộ, công chức thường xuyên trong ngành hải quan, kể cả lãnh đạo cấp cục để phòng ngừa trường hợp cán bộ, công chức móc nối tiêu cực, tham nhũng. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/8/2018.

TIN TỨC