Ông Nguyễn Xuân Anh nghỉ sinh hoạt Đảng đi chữa bệnh: Đà Nẵng lên tiếng!


Ngày 15/4, ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng phát đi thông cáo báo chí về việc ông Nguyễn Xuân Anh, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nghỉ sinh hoạt Đảng để đi chữa bệnh. Thông cáo thể hiện, Thành ủy Đà Nẵng đã nắm được thông tin về sự vệc nói trên. Theo cơ quan này, ngày 2/12/2017, ông Nguyễn Xuân Anh có đơn gửi Chi bộ phòng Tổng hợp, Đảng bộ Văn phòng Thành ủy xin tạm miễn sinh hoạt Đảng để điều trị bệnh dài ngày. Thời gian ông Xuân Anh xin nghỉ từ tháng 12/2017.


Ông Nguyễn Xuân Anh hiện đang đi chữa bệnh dài ngày.

Từ lá đơn này, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 5/6/2017 của ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên, Đảng ủy văn phòng Thành ủy đã chỉ đạo Chi bộ phòng Tổng hợp thực hiện đúng các quy trình, thủ tục theo quy định và thống nhất để nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh được miễn sinh hoạt Đảng. Ngoài việc đồng ý miễn sinh hoạt Đảng để cho ông Xuân Anh đi điều trị bệnh dài ngày từ cuối tháng 12/2017, cơ quan chức năng cũng báo cáo và gửi toàn bộ hồ sơ liên quan đến Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố biết, theo dõi, chỉ đạo vụ việc. Tính đến nay (tháng 4/2018), ông Nguyễn Xuân Anh vẫn đang tiếp tục điều trị bệnh dài hạn. Trước đó, như chúng tôi đã phản ánh, trong đơn xin phép của mình, ông Nguyễn Xuân Anh nêu lý do nghỉ sinh hoạt Đảng để đi chữa bệnh phình động mạch. Hồ sơ bệnh án của ông Xuân Anh do bệnh viện Đà Nẵng cung cấp, trong đó có ghi rõ ông Xuân Anh phải đi đặt stent trong não.
Tháng 10/2017, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa XII đã tiến hành bỏ phiếu thi hành kỷ luật với ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng bằng hình thức: Cách chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020; cho thôi giữ chức Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Tháng 11/2017, HĐND TP.Đà Nẵng đã tổ chức phiên họp và 100% đại biểu nhất trí bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

TIN TỨC