Người Thái chính thức nắm quyền điều hành Sabeco


Các cổ đông đại diện cho 94% cổ phần có quyền biểu quyết đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Sabeco của ông Võ Thanh Hà và bổ sung 3 thành viên HĐQT mới đến từ Thaibev.

Sáng nay (23/4), tổng công ty Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã CK: SAB) tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018 để thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và đề cử bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị mới. Tại đại hội, HĐQT đã trình và Đại hội cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018 đã thông qua tờ trình miễn nhiệm ông Võ Thanh Hà, Chủ tịch HĐQT Sabeco và bầu 3 thành viên HĐQT mới đến từ Thaibev. Ba người mới tham gia vào HĐQT Sabeco gồm: ông Koh Poh Tiong (quốc tịch Singapore), ông Tan Tiang Hing, Malcolm (quốc tịch Malaysia), và ông Sunyaluck Chaikajornawat (quốc tịch Thái Lan). Ba ứng viên mới được bầu bổ sung vào HĐQT đều trúng cử với tỷ lệ tán thành cao. Cụ thể, 94,52% cổ phần biểu quyết cho ông Tan Tiang Hing Malcolm. Ông Sunyaluck Chaikajornawat và ông Koh Poh Tiong cùng đạt được 94,48% cổ phần tán thành. Ông Koh Poh Tiong, sinh năm 1946, tại Singapore, hiện là Chủ tịch HĐQT Beer Group (đơn vị sở hữu 49% công ty mẹ của công ty TNHH Vietnam Beverage). Ông Tan Tiang Hing Malcolm, sinh năm 1964 tại Malaysia, hiện là CEO Công ty Dexcel International và từng làm cho Heneiken. Ông Sunyaluck Chaikajornawat, sinh năm 1977 tại Thái Lan, hiện đang làm việc tại Weerawong Chinnavat & Partners Ltd (Thái Lan). Được biết, cuối năm 2017, ThaiBev đã mua thành công 53,59% vốn điều lệ của Sabeco, thông qua công ty TNHH Vietnam Beverage nhưng đến đầu tháng 4/2018 vẫn chưa được trực tiếp tham gia HĐQT và điều hành. Trước kiến nghị của ThaiBev, Văn phòng Chính phủ đã truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, giao bộ Công Thương khẩn trương xem xét, xử lý các kiến nghị của ThaiBev theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện. Đại hội đồng cổ đông lần này của Sabeco cũng có nghị quyết điều chỉnh thuyết minh nợ tiềm tàng trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017. Nội dung chính là khoản lợi nhuận còn lại từ năm 2016 trở về trước, lên đến 2.495 tỷ đồng (tương ứng 89,59% cổ tức phải chia cho cổ đông Nhà nước) và 289 tỷ đồng (tương ứng 10,41% vốn góp của các cổ đông không kiểm soát), được Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Sabeco nộp vào ngân sách, theo kết luận kiểm toán ngày 8/2. Nội dung này sẽ xin phép ý kiến cổ đông thông qua.

TIN TỨC