Nghệ An: Không có điểm 10 môn Toán tại kỳ thi THPT 2018


Theo kết quả điểm thi Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, tại cụm thi Nghệ An không có điểm 10 môn Toán.

  Thống kê ban đầu, ở cụm thi Nghệ An có 11 thí sinh đạt điểm 10 ở các môn thi. Trong đó, Địa lý có 3 điểm 10, Giáo dục công dân có 2 điểm 10, Tiếng Anh có 1 thí sinh đạt điểm 10 và Hóa học có 5 thí sinh đạt điểm 10. Riêng môn Vật lý và môn Toán không có điểm 10. Thí sinh có điểm Toán cao nhất của Nghệ An là 9,6 điểm.

Giáo dục - Nghệ An: Không có điểm 10 môn Toán tại kỳ thi THPT 2018
Nhiều thí sinh đánh giá đề Toán năm nay khó.

Cũng qua tổng hợp chưa đầy đủ, Nghệ An có 601 thí sinh có điểm Toán từ 8 - 9 điểm, trong đó từ 9 điểm trở lên có 28 em. Môn Vật lý chỉ có 23 thí sinh đạt điểm 9 trở lên. Ở môn Hóa học có hơn 480 em đạt từ điểm 8 trở lên; Tiếng Anh có 406 em đạt từ điểm 8 trở lên. Môn Lịch sử là môn được nhiều thí sinh đánh giá có đề thi mang tính phân hóa cao, tại Nghệ An có 501 thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên. Trong đó, có 23 em đạt từ 9 điểm trở lên, trong đó 4 thí sinh đạt điểm cao nhất là 9,75.

TIN TỨC