Masan quyết định bán toàn bộ cổ phiếu quỹ, dự kiến thu về hơn 1.000 tỷ


Mục đích của việc bán cổ phiếu quỹ đợt này nhằm bảo đảm huy động vốn một cách linh hoạt và nếu bán ra thành công, Masan dự thu về khoảng hơn 1.098 tỷ đồng.

  Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (mã chứng khoán MSN) vừa công bố nghị quyết về việc bán toàn bộ 109.899.932 cổ phiếu quỹ hiện có. Cụ thể, Masan sẽ bán số cổ phiếu quỹ theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh chỉ trong một đợt duy nhất với giá khoảng 100.000 đồng/cổ phiếu. Nguyên tắc xác định giá bằng cách, giá giao dịch được thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 8 Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính. Trong trường hợp giao dịch thỏa thuận với mức giá ngoài mức giá theo quy định trên thì thực hiện giao dịch qua hệ thống Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Nếu bán ra thành công, MSN dự thu về khoảng hơn 1.098 tỷ đồng.


Masan quyết định bán toàn bộ cổ phiếu quỹ, dự kiến thu về hơn 1.000 tỷ. Ảnh: Tạp chí Công thương

Theo Masan, mục đích của việc bán cổ phiếu quỹ đợt này nhằm cơ cấu lại nguồn vốn và bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu của công ty. Công ty ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định nhà đầu tư và không nhất thiết phải là cổ đông hiện hữu. Thời gian thực hiện sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ của công ty và công ty đã thực hiện công bố thông tin, nhưng thời gian giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch, dự kiến trong năm 2018. Lần gần đây nhất, giai đoạn từ 16/10 đến 14/11/2017 Masan đã mua vào hơn 100,66 triệu cổ phiếu quỹ, nâng lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ từ hơn 9,23 triệu đơn vị lên gần 110 triệu cổ phiếu như hiện nay. Giá mua vào bình quân đợt đó gần 58.400 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền chi ra gần 5.900 tỷ đồng. Trên báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2018 của Masan thể hiện giá trị số cổ phiếu quỹ này trên sổ sách là 6.518 tỷ đồng. Nếu bán thành công số cổ phiếu quỹ này với giá mong muốn, Masan sẽ ghi nhận khoản chênh lệch khoảng 4.480 tỷ đồng so với giá trị trên sổ sách. Lần gần đây nhất, giai đoạn từ 16/10 đến 14/11/2017 Masan đã mua vào hơn 100,66 triệu cổ phiếu quỹ, nâng lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ từ hơn 9,23 triệu đơn vị lên gần 110 triệu cổ phiếu như hiện nay. Giá mua vào bình quân đợt đó gần 58.400 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền chi ra gần 5.900 tỷ đồng.

Vũ Đậu (Theo doisongphapluat)

TIN TỨC