Lãnh đạo Đà Nẵng chỉ thẳng sự yếu kém của sở Kế hoạch và Đầu tư


Trong một cuộc họp mới đây, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thẳng thắn vạch ra sự yếu kém của sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) trong thời gian qua.

Ông Thơ cho biết, trước đây, vai trò của sở KH&ĐT gần như nằm ở ngoài, không tham gia vào các công việc chính của thành phố, chỉ là cơ quan xử lý thủ tục. Từ năm 2014 về sau, sở KH&ĐT đã có sự chủ động hơn chứ không thụ động như trước, khối lượng công việc cũng lớn. Tuy nhiên, sở này vẫn chưa thể hiện được vai trò trung tâm.


Ông Huỳnh Đức Thơ trao đổi tại cuộc họp.

Theo ông Thơ, sở KH&ĐT là sở kinh tế tổng hợp, gần như chỗ nào cũng có mặt nhưng chưa phát huy hết vai trò là cơ quan tham mưu trọng yếu của UBND Thành phố. Mặc dù đây là cơ quan tham mưu về kinh tế tổng hợp, nhưng sở KH&ĐT chưa nắm hết tất cả các vấn đề kinh tế, xã hội của thành phố. Đơn vị này có nhiều cán bộ, công chức đào tạo ở nước ngoài nhưng chưa tham mưu được nhiều sáng kiến, cơ chế, chính sách đột phá thực sự để thành phố phát triển. Ngoài công việc mang tính chuyên môn, sở này có tầm nhìn bao quát hơn, quan sát tất cả công việc. Ngoài ra, đơn vị phải có đề xuất, kiến nghị đổi mới về cơ chế, chính sách có liên quan đến tất cả các lĩnh vực. Vị Chủ tịch nhận định, chất lượng về chức năng quy hoạch, kế hoạch của sở KH&ĐT rất thấp. Sở KH&ĐT vẫn còn yếu kém trong quản lý dự án. Chất lượng tư vấn, thiết kế dự án còn rất kém và sơ sài. Hầu hết các dự án như trường học sao chép lại với nhau. Trường này chỉ cần đổi tên, địa chỉ, số lượng phòng của trường khác mà không có sự tính toán trường mới ở vị trí nào, cần bao nhiêu phòng, tương lai những năm tới như thế nào?… Một số trường hợp rất cẩu thả trong việc tư vấn, như trường ở phường Hòa Qúy mà vẫn ghi địa chỉ ở Hòa Phước. Khi trình dự án lên Chủ tịch Thành phố, phía sở KH&ĐT vẫn không chỉnh sửa. Công tác thanh tra, giám sát quản lý, đầu tư của sở KH&ĐT chỉ mới thực hiện ở các dự án sử dụng ngân sách. Nếu trước đây, đơn vị này làm tốt khâu thanh tra, giám sát thì đã không xảy ra những sai sót ở các dự án mà cơ quan chức năng của Trung ương đang thanh tra… Về vấn đề này, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư TP. Đà Nẵng cũng có chung ý kiến. Sau sự kiện Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2017 và Tọa đàm Mùa xuân 2018, ông Nghĩa có cảm giác như sở KH&ĐT không biết đề xuất thêm điều gì nữa.


Ông Trương Quang Nghĩa.

“Ta không phải tổ chức 1 diễn đàn thế là xong. Chúng ta phải thu thập, tổng hợp lại những ý kiến mà thành phố chúng ta phải tiếp thu. Đặc biệt, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ rất quan trọng, phải đúc kết, rút ra bài học”, ông Nghĩa nhấn mạnh. Theo ông Nghĩa, sở KH&ĐT là cơ quan tham mưu quản lý về kinh tế tổng hợp nên phải nắm hết mọi việc để tham mưu cho thành phố chỉ đạo. Do đó, vị Bí thư yêu cầu lãnh đạo sở KH&ĐT phải tạo môi trường làm việc tốt để phát huy tốt trí tuệ của đội ngũ cán bộ, công chức vốn được đào tạo theo đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Thành phố.

TIN TỨC