Kỷ luật Phó Tổng giám đốc Đường sắt vì liên quan trách nhiệm đối với các vụ tai nạn nghiêm trọng


Ngày 03/08, Hội đồng Thành viên (HĐTV) Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa mới quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Đoàn Duy Hoạch, Phó Tổng giám đốc VNR vì liên quan trách nhiệm đối với các vụ tai nạn.

  Theo đó, ông Hoạch bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách do chưa có các giải pháp hữu hiệu để ngăn ngừa các nguy cơ gây mất an toàn giao thông đường sắt khi để xảy ra các vụ tai nạn liên tiếp trong hai tháng 5 – 6 vừa qua.


Tai nạn đường sắt

Trước đó, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể quyết định kỷ luật tập thể HĐTV và nhiều lãnh đạo của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cùng với lãnh đạo Cục Đường sắt vì liên quan trách nhiệm đối với các vụ tai nạn. Cụ thể, Bộ trưởng GTVT đã phê bình nghiêm khắc đối với tập thể HĐTV VNR, Chủ tịch VNR Vũ Anh Minh, Tổng Giám đốc VNR Vũ Tá Tùng. Ngoài ra, giao HĐTV VNR thực hiện phê bình nghiêm khắc đối với ban điều hành của VNR và có hình thức xử lý kỷ luật đối với ông Đoàn Duy Hoạch - Phó Tổng giám đốc đơn vị này. Cùng với đó, Bộ trưởng Bộ GTVT phê bình nghiêm khắc tập thể lãnh đạo Cục Đường sắt, Cục trưởng Vũ Quang Khôi do không hoàn thành trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động GTVT đường sắt và trong công tác chỉ đạo đối với lực lượng làm công tác thanh tra, kiểm tra của Cục. Ngoài việc kỷ luật này, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu VNR triển khai ngay các giải pháp để khắc phục yếu tố chủ quan gây mất an toàn giao thông đường sắt, rà soát lại các quy trình tác nghiệp quản lý an toàn, đặc biệt với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, tuyệt đối không để xảy ra các vụ tai nạn tương tự. Cục Đường sắt chủ trì, phối hợp với VNR đánh giá lại quy trình quản lý an toàn sau khi sắp xếp, cổ phần hóa một số đơn vị; Đánh giá, củng cố hoạt động của Thanh tra Cục; Kiện toàn lực lượng thanh tra đường sắt. Cục Đăng kiểm rà soát, tăng cường năng lực cho các cơ sở, trung tâm đăng kiểm để nâng cao chất lượng đăng kiểm phương tiện trên toàn quốc...

TIN TỨC