Khách sạn nổi chống sóng thần ở Nhật Bản


Phòng khách sạn có hình cầu với khả năng chứa khoảng 100 người khi xảy ra sóng thần.

     

TIN TỨC