Hà Nội: Khoảng 40.000 học sinh lớp 9 không được học THPT công lập


Có tới gần 105.000 học sinh hiện đang học lớp 9 nhưng 112 trường THPT công lập trên địa bàn Hà Nội chỉ có thể tuyển mới 64.990 học sinh. Như vậy, khoảng 40.000 học sinh sẽ phải chuyển sang học nghề.


Ngày 16/4, Sở GDĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019. Theo thống kê, toàn thành phố hiện có gần 105.000 học sinh lớp 9, tăng 22 nghìn học sinh so với năm học trước. Với 112 trường THPT công lập, Sở GDĐT đã giao chỉ tiêu tuyển mới 64.990 học sinh, chiếm tỷ lệ 62%, tăng 12.330 học sinh so với năm học trước. Giao cho 8 trường THPT công lập tự chủ tuyển mới 2.790 chỉ tiêu, chiếm tỷ lệ 2,7%, tăng 730 chỉ tiêu. Cùng đó, giao chỉ tiêu cho 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tuyển mới 8.050 học viên, chiếm tỷ lệ 7,7%, tăng 1.770 chỉ tiêu so với năm học trước. Ngoài ra, chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT ngoài công lập năm học 2018 - 2019 cũng tăng hơn 10.000 học sinh; số học sinh hoàn thành chương trình THCS dự kiến tuyển vào các trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề năm học 2018 - 2019 chiếm tỷ lệ khoảng 6,0%, tương đương 6.350 học sinh. Theo quan niệm dân gian năm sinh 2003 là năm đẹp, được coi là tuổi “dê vàng”, nên nhiều gia đình chọn sinh con do đó số lượng học sinh vào lớp 10 năm nay tăng đột biến.

TIN TỨC