Đầu tư chứng khoán: Hàng loạt cá nhân và công ty lĩnh án phạt


Chỉ trong một ngày, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành tới 4 quyết định xử phạt các cá nhân, doanh nghiệp đầu tư chứng khoán và cả công ty chứng khoán số tiền hàng trăm triệu đồng.


Rất nhiều nhà đầu tư vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán do không báo cáo thông tin giao dịch theo quy định.

Mới đây, ngày 27/4, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán số tiền 200 triệu đồng đối với công ty Chứng khoán phố Wall (WSS). Theo Ủy ban chứng khoán, Chứng khoán phố Wall đã cung cấp dịch vụ tài chính khi chưa có ý kiến bằng văn bản của Ủy ban chứng khoán hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cụ thể, trong năm 2016, công ty này đã ký 6 hợp đồng thỏa thuận giao dịch chứng khoán niêm yết có điều kiện giữa 3 bên là Chứng khoán phố Wall, công ty Vàng phố Wall và nhà đầu tư có tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại công ty với mục đích hỗ trợ vốn kinh doanh chứng khoán niêm yết. Theo nội dung hợp đồng, công ty Vàng phố Wall góp vốn cùng nhà đầu tư mua các chứng khoán niêm yết thông qua tài khoản của nhà đầu tư mở tại Chứng khoán phố Wall, có thỏa thuận lợi nhuận hợp tác cố định. Tại thời điểm kiểm tra, Chứng khoán phố Wall đã thu hồi toàn bộ khoản cho vay và không phát sinh khoản vay mới. Cùng ngày 27/4, bà Lê Phương Nhâm - Thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC (mã chứng khoán: AMS) đã nhận án phạt 24,5 triệu đồng vì hành vi báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký và không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Một cá nhân khác là bà Ngô Thị Hải - cổ đông lớn của CTCP Diêm Thống Nhất (mã chứng khoán: DTN) cũng bị phạt 12,5 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu. Bà Hải mua thêm 500 CP DTN để tăng tỷ lệ sở hữu tại Diêm Thống Nhất từ 10,99% lên hơn 11% vào ngày 12/6/2017 nhưng đến ngày 12/7/2017 mới gửi báo cáo thay đổi sở hữu đến sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Tương tự, Landial Pte Ltd bị phạt 50 triệu đồng vì tăng tỷ lệ sở hữu từ 3,51% lên hơn 5% (trở thành cổ đông lớn) tại công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long nhưng báo cáo muộn. Trước đó, ngày 20/4, công ty Sản xuất xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ (mã chứng khoán: KVC) cũng bị Ủy ban chứng khoán xử phạt với tổng số tiền 270 triệu đồng vì nhiều lỗi vi phạm. Công ty này bị phạt tiền 100 triệu đồng do đã không công bố thông tin theo quy định pháp luật, phạt tiền 85 triệu đồng vì đã giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán trước khi có thông báo bằng văn bản về việc xác nhận kết quả chào bán và phạt tiền 85 triệu đồng vì đã báo cáo có nội dung không chính xác.

TIN TỨC