Đáp án môn Hóa mã đề 212 THPT Quốc gia 2018 chuẩn nhất


Đề thi, đáp án môn Hóa mã đề 212 THPT Quốc gia 2018 chuẩn nhất của bộ Giáo dục và Đào tạo được cập nhật đầy đủ trên báo Người Đưa Tin.

  Đề thi, đáp án môn Hóa mã đề 212 THPT Quốc gia 2018 chuẩn nhất của bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ được cập nhật nhanh nhất trên báo điện tử Người Đưa Tin. Đề thi môn Hóa học kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 năm 2018 có gần 20% tổng số câu hỏi thuộc chương trình Hóa học 11. Năm nay là năm đầu tiên có sự xuất hiện nội dung của chương trình Hóa học 11 trong đề thi THPT Quốc gia. Tỉ lệ câu hỏi thuộc chương trình Hóa học 11 là 17,5%, còn lại là các câu hỏi thuộc chương trình lớp 12. Các câu hỏi thuộc chương trình lớp 11 chủ yếu ở cấp độ Nhận biết; Thông hiểu và Vận dụng; không có câu hỏi Vận dụng cao đề thi gần như bao quát được các chuyên đề trọng tâm của chương trình Hóa học 11. Đề thi vẫn sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó nhưng ở mức tương đối. Các câu hỏi cực khó bắt đầu từ câu 73 đến 80 trong đó có sự móc nối kiến thức lớp 11 và 12 (câu 74 mã 209). Từ câu 41 đến 72 là câu Nhận biết; Thông hiểu và Vận dụng thấp. Vẫn như mọi năm, đề thi xuất hiện câu hỏi giải bài tập Hóa học bằng phương pháp đồ thị (câu 64 mã đề 209 hay câu 72 – mã đề 202). Đề thi môn Hóa năm nay gồm 24 mã đề, dưới đây là gợi ý đáp án môn Hóa THPT mã đề 212 thi THPT Quốc gia 2018.

Giáo dục - Đáp án môn Hóa mã đề 212 THPT Quốc gia 2018 chuẩn nhất
Gợi ý đáp án đề thi môn Hóa học mã đề 212 thi THPT Quốc gia 2018.

Đáp án môn Hóa mã đề 212 THPT Quốc gia 2018 chuẩn nhất của bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ được cập nhật đầy đủ và chi tiết trên báo Người Đưa Tin.

TIN TỨC