Có nhiều sai phạm trong quá trình cổ phần hoá hãng Phim truyện Việt Nam


Thanh tra Chính phủ vừa có kết luận thanh tra về nhiều sai phạm liên quan đến quá trình cổ phần hoá hãng phim, trong đó có việc chậm nộp thuế với số tiền trên 21 tỷ đồng.

  Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết quả thanh tra về “Công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam” trực thuộc bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (bộ VH,TT&DL). Công tác cổ phần hóa công ty TNHH MTV hãng Phim truyện Việt Nam đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế, sai phạm. Sai phạm về cổ phần hoá Việc xây dựng, ban hành Kế hoạch và tiến độ thực hiện cổ phần hóa Công ty sau 01 năm và lựa chọn đơn vị tư vấn sau 06 tháng kể từ khi có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo là chưa đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch như Quyết định số 926/QĐ-BVHTTDL ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng bộ VH,TT&DL. Ban Chỉ đạo cổ phần hóa không thực hiện việc lựa chọn đơn vị tư vấn định giá doanh nghiệp và tư vấn cổ phần hóa, chưa thực hiện đầy đủ thủ tục theo Luật Đấu thầu 2013. Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng với 02 đơn vị tư vấn: Định giá doanh nghiệp và cổ phần hóa chưa tuân thủ theo mẫu hợp đồng được quy định tại Thông tư số 06/2010/TT-BKHĐT.


Việc cổ phần hoá hãng Phim truyện Việt Nam có nhiều sai phạm.

Về chấp hành pháp luật về đất đai Hãng phim truyện Việt Nam (PTVN) ký các hợp đồng cho thuê nhà, đất tại số 4 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội và số 6 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1, Tp Hồ Chí Minh là sai mục đích sử dụng, trái thẩm quyền. Trong quá trình quản lý sử dụng 4 cơ sở nhà, đất, hãng Phim truyện Việt Nam chưa thực hiện các thủ tục pháp lý về đất đai. Chậm nộp tiền thuê đất đến thời điểm 30/9/2017 số tiền trên 21 tỷ đồng. Đến ngày 10/10/2017, hãng Phim truyện Việt Nam đã nộp số tiền thuê đất tại 03 cơ sở nhà, đất số tiền trên 14 tỷ đồng. Đối với 02 cơ sở: số 4 Thụy Khuê và số 6 Thái Văn Lung chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Như vậy, Công ty chưa có phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và chưa xử lý dứt điểm quyền sở hữu tài sản và quyền sử dụng đất của doanh nghiệp trước khi thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa. Hãng Phim truyện Việt Nam xây dựng phương án sử dụng đất trong đó bao gồm cả toàn bộ diện tích 1.208m2 tại khu đất số 6 Thái Văn Lung, quân 1, TP.Hồ Chí Minh và toàn bộ khu đất tại số 4 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với việc hạch toán thu, chi Việc quản lý, theo dõi, hạch toán công nợ phải thu, phải trả tại Công ty còn chưa đúng quy định dẫn đến xảy ra một số vi phạm như: Quản lý và theo dõi khoản phải thu khác, đối tượng là cục Điện Ảnh chưa đúng. Theo dõi khoản trả trước cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Điện ảnh truyền hình (TP.Hà Nội) chưa chính xác; việc hạch toán khoản vay nợ dài dạn của Công ty Cổ phần Quảng cáo Sao thế giới là không đúng. Số tiền lương trả thiếu cho người lao động và số tiền lương đã chi thanh toán cho người lao động không đi làm chưa được hạch toán. Đơn vị không thực hiện việc thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý về phương pháp và thời gian trích khấu hao. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả, kết quả kinh doanh các năm đều lỗ liên tiếp. Một số chi phí vượt so với chi phí được phê duyệt. Hàng năm Công ty chưa thường xuyên đối chiếu công nợ với khách hàng... Việc xác định lại giá trị thương hiệu căn cứ vào giá trị lịch sử và bề dày truyền thống theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã được bộ VH,TT&DL tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, chưa xác định được giá trị thương hiệu cụ thể của hãng phim. Ngoài ra việc chọn lựa và bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến còn có hạn chế, sai sót. Việc lập danh sách, xây dựng phương án sử dụng lao động cũng nhiều bất cấp. Từ những sai phạm và khuyết điểm trên, Thanh tra chính phủ đã có kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo bộ VH,TT&DL căn cứ xử lý theo đúng quy định.

Đặng Thủy (Theo Nguoiduatin)

TIN TỨC