Chỉ 20 người đến dự Đại hội cổ đông tập đoàn Đại Dương


Triệu tập 7.295 cổ đông nhưng đại hội đồng cổ đông (ĐDĐCĐ) thường niên 2018 của tập đoàn Đại Dương vẫn thất bại vì chỉ 20 cổ đông đến dự.

  ĐHĐCĐ thường niên 2018 của công ty CP Tập đoàn Đại Dương (HoSE: OGC) đã bị hủy vì không đủ số lượng cổ đông tham dự. Theo đó, OGC thông báo triệu tập ĐHCĐ 2018 vào sáng 30/6/2018. Số lượng cổ đông được mời là 7.295 cổ đông, đại diện cho 299.999.999 cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Đầu tư - Chỉ 20 người đến dự Đại hội cổ đông tập đoàn Đại Dương
Đại hội cổ đông 2018 của OGC thất bại vì chỉ có 20 cổ đông đến dự 

Hiện OGC có tổng số 300.000.000 cổ phần, trong đó có 299.999.999 cổ phần có quyền biểu quyết và 01 cổ phiếu quỹ. Tuy nhiên, tới dự phiên họp chỉ có 20 cổ đông, đại diện cho 9,37 triệu cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương tỷ lệ 3,13%. Theo điều lệ công ty, ĐHĐCĐ thường niên chỉ được tiến hành khi số cổ đông tham dự đại diện cho tối thiếu 65% cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy, ĐHĐCĐ thường niên 2018 của OGC đã không được tổ chức như dự kiến. Được biết, OGC sẽ tổ chức phiên họp lần 2 vào ngày 27/7. Trước đó, sáng ngày 23/1, ĐHĐCĐ bất thường của OGC cũng đã không thể tổ chức thành công do không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự. Cụ thể, số cổ đông đến tham dự chỉ đại diện cho 12 triệu cổ phần OGC, tương đương 4,02% vốn điều lệ. Căn cứ tài liệu họp ĐHĐCĐ 2018 của OGC, năm 2017 tiếp tục là một năm kinh doanh sa sút của tập đoàn vì thiếu vốn, nhiều khoản nợ đến hạn phải trả, khó tiếp cận nguồn cấp tín dụng do thương hiệu tập đoàn sụt giảm từ sau biến cố của cựu Chủ tịch Hà Văn Thắm hồi cuối năm 2014. Tổng doanh thu năm 2017 đạt 1.280 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2016 và vượt 6% so với kế hoạch, song do tổng chi phí vượt kế hoạch gần 500 tỷ đồng do đó lỗ sau thuế lên tới 471 tỷ đồng. Nguyên nhân có khoản lỗ nói trên, theo OGC, là do công ty phải trích lập các khoản dự phòng trị giá 844 tỷ đồng. Năm 2018 công ty đặt kế hoạch doanh thu 1.393 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 188 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng dự kiến thoái vốn, thanh lý một số khoản mục đầu tư để cơ cấu lại nguồn vốn hoạt động.

TIN TỨC