Chân dung Tổng cục trưởng tổng cục Quản lý thị trường


Ngay sau khi cục Quản lý thị trường được nâng cấp lên thành tổng cục Quản lý thị trường theo quyết định của Thủ tướng, ông Trần Hữu Linh sẽ chính thức đảm nhiệm vị trí mới.

  Bộ Công Thương vừa có quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Hữu Linh giữ chức Tổng cục trưởng tổng cục Quản lý thị trường, từ ngày 12/10. Thời hạn quyết định có hiệu lực trùng với thời điểm thành lập tổng cục Quản lý thị trường trên cơ sở nâng cấp từ cục Quản lý thị trường, theo quyết định của Thủ tướng công bố cách đây 1 tháng.


Chánh văn phòng bộ Công Thương Trần Hữu Linh sẽ đảm nhận vị trí Tổng cục trưởng tổng cục Quản lý thị trường từ ngày 12/10/2018

Ông Trần Hữu Linh sinh năm 1977, có bằng cử nhân Kinh tế đối ngoại, đại học Quốc gia Hà Nội; cử nhân Công nghệ thông tin, đại học Bách khoa Hà Nội. Ông Linh được điều động giữ chức Chánh văn phòng bộ Công Thương từ tháng 6/2016. Trước đó ông có nhiều năm giữ chức Cục trưởng cục Thương mại điện tử thuộc Bộ này. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 34/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc bộ Công Thương. Theo quyết định này, cơ quan này sẽ gồm 6 đơn vị gồm: Văn phòng tổng cục; 4 vụ (vụ Tổ chức cán bộ; vụ Tổng hợp - Kế hoạch - Tài chính; vụ Chính sách - Pháp chế; vụ Thanh tra - Kiểm tra) và cục Nghiệp vụ quản lý thị trường. Tổng cục Quản lý thị trường là tổng cục ngành dọc duy nhất hiện nay không tổ chức thành lập đơn vị sự nghiệp công lập. Tại địa phương, cục Quản lý thị trường cấp tỉnh trực thuộc tổng cục, có đội Quản lý thị trường cấp huyện trực thuộc cục Quản lý thị trường cấp tỉnh thay cho mô hình chi cục trực thuộc sở Công Thương hiện nay. Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh và đội Quản lý thị trường cấp huyện có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật. Cũng theo Quyết định số 34 và Đề án thành lập tổng cục Quản lý thị trường phê duyệt kèm theo, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho bộ Công Thương thực hiện sắp xếp các đơn vị trực thuộc tổng cục ở địa phương theo lộ trình để bảo đảm ổn định tổ chức và hoạt động của Quản lý thị trường địa phương, không để khoảng trống trong quá trình thực hiện chuyển giao, giảm thiểu xáo trộn về tổ chức, nhân sự, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa, thực hiện tinh giản biên chế, bảo đảm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hiểu Minh (Theo nguoiduatin)

TIN TỨC