Cắt xén tiền ăn bán trú của trẻ, hiệu trưởng trường mầm non mất chức


Liên quan đến vụ cắt xén tiền ăn bán trú của trẻ, 4 người công tác tại trường mầm non Long An (xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) vừa bị kỷ luật.

  Ngày 01/08, ông Lê Phi Long, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) vừa ký quyết định kỷ luật 4 cán bộ, nhân viên ở trường mầm non Long An vì có hành vi cắt xén tiền ăn bán trú của trẻ theo học tại trường.


Trường mầm non Long An nơi có 4 cán bộ, nhân viên bị kỷ luật.

Cụ thể, bà Trần Thị Mỹ Hằng, Hiệu trưởng trường mầm non Long An bị kỷ luật bằng hình thức giáng chức vì chưa chấp hành tốt về nguyên tắc quản lý tài chính; thiếu kiểm tra việc đăng nộp tiền thu học phí; có hành vi cùng với Phó Hiệu trưởng thực hiện cắt xén tiền ăn bán trú, vi phạm đạo đức nhà giáo. Kỷ luật cảnh cáo đối với bà Lê Thị Ngọc Thúy, Phó Hiệu trưởng trường mầm non Long An vì có hành vi cùng với Hiệu trưởng cắt xén tiền ăn bán trú, vi phạm đạo đức nhà giáo. Đối với bà Trần Thị Phương Thảo và Kiều Ý Nguyện, Kế toán và Thủ quỹ trường này cùng bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách vì có hành vi đồng thuận với ban giám hiệu trường cắt xén tiền ăn bán trú.

TIN TỨC