Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị khẩn về việc sử dụng SGK và sách tham khảo


Ngày 24/9, Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kí quyết định chỉ thị về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

  Theo đó, bộ GD&ĐT cho biết việc khi biên soạn SGK hiện hành, các tác giả đã thiết kế một số bảng số liệu để trống nhằm hướng dẫn học sinh tiến hành các thí nghiệm, xây dựng hệ thống bài tập đa dạng về hình thức (tự luận, trắc nghiệm, điền khuyết, nối đôi) nhằm rèn luyện cho học sinh các thao tác tư duy phù hợp với từng nội dung kiến thức, hướng dẫn học sinh tự học, đồng thời giúp học sinh làm quen với các dạng bài tập khác nhau trong kiểm tra, đánh giá theo xu thế chung của các nước trên thế giới. Để học sinh không viết vào SGK trong quá trình thực hiện các hoạt động, bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng sách giáo khoa, nhắc nhở học sinh có ý thức giữ gìn, không được viết, vẽ vào sách để sử dụng sách giáo khoa được lâu bền. Tuy nhiên, việc sử dụng lại sách giáo khoa hiện đại mới đạt khoảng 35%.


Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị khẩn về việc sử dụng SGK và sách tham khảo. (Ảnh minh họa)

Để nâng cao hiệu quả việc sử dụng SGK, tăng tỉ lệ sử dụng SGK được sử dụng lại nhiều lần, Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ yêu cầu Giám đốc các cơ sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục phổ thông ở địa phương chỉ đạo giáo viên tiếp tục thực hiện nghiêm hướng dẫn tại Công văn số 6176TH ngày 19 tháng 7 năm 2002, Công văn số 7590GDTH ngày 27 tháng 8 năm 2004, Công văn số 2372BGDĐT - GDTrH ngày 11 tháng 4 năm 2013 của bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức quán triệt đến từng cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh về việc giữ gìn, bảo quản sách giáo khoa để sử dụng và sử dụng lại lâu bền; hướng dẫn học sinh nghiên cứu sách giáo khoa để thực hiện các hoạt động học và ghi kết quả học tập vào vở; không viết, vẽ vào sách giáo khoa. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ quản lý, giáo viên vi phạm quy định tại Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, khiến cho học sinh phải mua quá nhiều xuất bản phẩm tham khảo nhưng sử dụng không hiệu quả, gây lãng phí. "Phối hợp với các ban ngành liên quan việc tổ chức thanh tra, kiểm tra việc sử dụng sách giáo khoa và xuất bản phẩm sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông, xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm", công văn nêu rõ. Về phía NXB Giáo dục Việt Nam, Bộ trưởng Nhạ yêu cầu tổ chức rà soát, đánh giá cụ thể việc in ấn, phát hành sách giáo khoa hiện hành để có phương án chỉnh sửa bản thảo sách giáo khoa nhằm hạn chế tối đa việc học sinh ghi vào sách giáo khoa trong quá trình học tập. Báo cáo bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả rà soát, đánh giá và phương án chỉnh sửa bản thảo sách giáo khoa trước khi tái bản. Đối với các Vụ trưởng vụ Giáo dục trung học; vụ Giáo dục tiểu học và thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chủ động nắm tình hình và xây dựng kế hoạch chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này ở các địa phương. Chánh thanh tra bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, chỉ đạo thanh tra giáo dục các cấp tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Chỉ thị này.

Hải Yến (Theo Nguoiduatin)

TIN TỨC