5 lần đề xuất tăng thuế gây tranh cãi của bộ Tài chính


Trong vòng hơn một năm, bộ Tài chính đã 5 lần đề xuất tăng thuế để "theo kịp thông lệ thế giới". Đáng nói, đó đều là những sắc thuế có ảnh hưởng đến đại đa số người dân.

 


Thuế Bảo vệ môi trường, thuế Tiêu thụ đặc biệt với nước ngọt, thuế VAT, thuế Thu nhập cá nhân và thuế Tài sản là 5 sắc thuế mà bộ Tài chính đề xuất tăng hoặc ban hành, vấp phải phải ứng của người dân

 

TIN TỨC