LÊ PHẠM MEDIA

GIỚI THIỆU

Lê Phạm Media hỗ trợ tư vấn kế hoạch truyền thông và thực thi dựa theo các yếu tố liên quan đến thương hiệu.

Chúng tôi lập kế hoạch và cung cấp các giải pháp nâng cao hình ảnh công ty thông qua các hoạt động PR kết hợp quảng cáo.

Dịch vụ media.

Cung cấp dịch vụ về Digital Marketing.

Yêu cầu báo giá?

DỊCH VỤ

| Tư vấn chiến lược truyền thông

Nghiên cứu thị trường và hành vi tiêu dùng.

Xây dựng ý tưởng truyền thông, sáng tạo nội dung.

Lập kế hoạch truyền thông, ngân sách truyền thông.

Dự báo KPIs, hiệu quả.

Cung cấp công cụ giám sát, đo lường.

| PR

Dịch vụ PR báo chí

Tư vấn truyền thông báo chí

Quan hệ cộng đồng

Tổ chức họp báo, sự kiện

Lập kế hoạch và đặt chỗ quảng cáo

Sáng tạo nội dung bài PR và thiết kế quảng cáo

PR xử lý khủng hoảng

| Dịch vụ Media

Lập kế hoạch quảng cáo

Mua và đặt chỗ quảng cáo trên các kênh truyền thông như TV, Báo, Tạp chí, Online, Outdoor…

Cập nhật rating chương trình, kênh truyền hình

Cập nhật hoạt động quảng cáo của các nhãn hàng và đối thủ cạnh tranh

Báo cáo phân tích sau chiến dịch quảng cáo

Phân tích hiệu quả và đề xuất chiến dịch mới

| Digital Marketing

Lên kế hoạch quảng cáo qua website, mạng xã hội…

Lên kế hoạch tối ưu hóa Google Adword, SEO, PPC…

Lên ý tưởng và triển khai các chiến dịch viral

Báo cáo, phân tích sau chiến dịch

Phân tích hiệu quả và đề xuất chiến dịch mới

LIÊN HỆ